HemOmInterimCoachingKundserviceFöreläsningarReferenserKontakt

Interim

Bild

Interim Management

Det finns många anledningar att anlita en Interimchef. En nyckelperson blir långtidssjukriven, ska vara föräldraledig eller det existerande ledarskapet fungerar inte. En avdelning eller hela företaget står inför en tillfällig utmaning eller omorganisation. Kompetensförstärkning. Med kort varsel under en flexibel tidslängd. Interim Mangement är ett framgångsrikt sätt att arbeta med företagsanpassat kompetens och en tillfällig chefslösning.
LAvagn Interim Management: Med Lill-Anita Sönnerbo som Interimchef från LAvagn får ni en tydlig och engagerat ledare i er verksamhet. Hon agerar operativt och strategisk från första arbetsdag. Arbetar målinriktat och utvecklar arbetsgruppen. Skapar självförtroende. Får alla att arbeta mot samma mål samt skapar rutiner och struktur. Lill-Anita har även lång erfarenhet som executive coach för chefer och ledare. Ett arbete som handlar om att leda andra, hantera utsatta situationer och uppnå mål.

Använd LAvagn Interim Management när ni önskar:
  • Tydligt ledarskap som kan balansera ledningens krav och medarbetarnas vardag
  • Förändra, utveckla och effektivisera företagets kundservice
  • Förbättra företagets nöjd kundindex NKI samt nöjd medarbetarindex NMI
  • Utveckla arbetsprocesser och ge kundservice ett starkt varumärke i organisationen
  • Energi, motivation och erfarenhet ifrån andra kundcase och branscher
  • Ta tag i obekväma situationer till följd av t.ex. mobbning och härskartekniker
  • Förbättra möten och kanalar där ni kommunicerar med kunderna

Kontakta oss: Lill-Anitas uppdrag som interimchef kan vara på hel- eller deltid under kortare eller längre tidsperioder. Upplägget anpassas efter företagets behov och önskemål. Kontakta oss så diskuterar vi och definierar era behov tillsammans.© 2014 LAvagn Coaching & Konsulting. Besök: Summit Solna Gate, Hemvärnsgatan 9, Solna. Telefon: 0734-13 80 00. E-post: info@lavagn.se